Slovo úvodem

Vážení klienti, obchodní partneři a lektoři,
dovolujeme si Vás informovat o následující skutečnosti:

"Převzetí vzdělávací činnosti společnosti Národní centrum regionů, s. r. o. spolkem Evropské regionální centrum – Morava a Slezsko.

K 1. 10. 2015 došlo k formálnímu ukončení vzdělávací činnosti společnosti Národní centrum regionů, s. r. o. Stávající vzdělávací činnost a školící centra v Brně a Praze jsou nově provozovány spolkem Evropské regionální centrum – Morava a Slezsko z.s.
Hlavními oblastmi vzdělávací činnosti je pořádání odborných a akreditovaných kurzů, seminářů a konferencí v oblasti celoživotního vzdělávání. 

Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z dalšího podnikání společností Národní centrum regionů, s. r. o. které jsou výlučně spjaty s touto společností a na spolek Evropské regionální centrum – Morava a Slezsko z.s. nepřechází ani obchodní firma Národní centrum regionů, s. r. o. a ani její jmění a závazky."

V souvislosti s tímto, dochází k postupné drobné úpravě těchto stránek a k tvorbě stránek nových. Věcná a uživatelská funkčnost těchto stránek zůstává stejná, tak jak jste zvyklí. Na veškeré námi pořádané akce, se přihlašujte stále stejným způsobem.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že budete spokojeni.

Vzdělávejte se s námi pro svůj osobní rozvoj,

který Vás posune na cestě k úspěchu!


Navštivte také naše facebookové stránky


Jsme moderní a otevřená společnost s aktivním přístupem ke vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost vzdělávacích programů, které jsou akreditované u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR. V nabídce naleznete vzdělávání pro podnikatele, veřejnou správu, neziskový sektor i jednotlivce. Veškeré vzdělávacích programy jsme vyvinuli s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem, a zkušenými experty z praxe.


Společnost Národní centrum regionů, s.r.o. od 1. srpna 2014 do 30.6. 2015 řešila grantový projekt:

„Rozvoj pro konkurenceschopnost a stabilnější uplatnění na trhu práce“, s registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0123 jedná se o grantový projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.
KATALOG KURZŮ "ŠITÝCH NA MÍRU" DLE VAŠICH POŽADAVKŮ:          

01.02.2016
NOVINKA! Připravujeme kurz Projektový management se zahraniční praxi v Dolomitech.
Vložil(a) Jiřina Nehybová
© Národní centrum regionů s.r.o., 2009 - 2015; © Evropské regionální centrum Morava a Slezsko z.s. 2015