... vzdělávání, poradenství, projekty...

JAK ZAČÍT PODNIKAT
aneb základy podnikání

Začínáme podnikat: od myšlenky k rozhodnutí; od rozhodnutí k podnikatelskému plánu; typy podnikání; typy společností. Podnikatelský plán: jeho význam; podstata; struktura. Sestavení podnikatelského plánu: kde se nejčastěji chybuje; logika bývá pro začátek nejúčinnější. Analýza trhu; segment zákazníků; konkurence; Bostonská matice; SWOT analýza. Podpora IT nástrojů při podnikání: ERP systémy; účetní systémy; skladové systémy; čárové kódy; MS EXCEL. Vzorové sestavení podnikatelského záměru; předpokládaná Rozvaha; předpokládaný Výkaz zisku a ztráty; Cash Flow. Investiční záměr a jeho posouzení; investiční plán. Vstupní kapitál do společnosti, možnosti jeho získání a návratnost. Bankovnictví a pojišťovnictví: podle čeho vybírat banku. Směnky: nástroj pro zajištění pohledávek; náležitosti směnky. Mzdová agenda: základy personalistiky; seznámení se Zákoníkem práce; Zákon o mzdě; Nařízení vlády o zaručené minimální mzdě; přihlašování zaměstnanců; vztah zaměstnavatele ke státním organům zaměstnanosti. Sociální a zdravotní pojištění; výpočet mzdy; slevy na dani – uplatnění a prokazování. Pracovní poměr: vznik, trvání, zánik; rozvázání pracovního poměru; dovolená; práce přesčas; práce v So, Ne, státní svátek.


domovská stránka

(c) 2014-2015 - Národní centrum regionů s.r.o., Česká republika