... vzdělávání, poradenství, projekty...

NAUČTE SE PRACOVAT S PENĚZI
aneb finanční gramotnost

Priority ve finančním myšlení – pyramida finančních potřeb. Exekuce - změny v zákoně. Osobní bankrot - podmínky, průběh, řešení. Platební nástroje a skryté půjčky - kreditní, debetní karta, kontokorent. Zajištění osob a majetku - proč tomu věnovat důležitost. Proč spořit, jak spořit - demografický strom života. Dvojí efekt spořících účtů, daňové zvýhodnění. Druhy spoření (krátkodobé, střednědobé…). Důchodová reforma a její pilíře - principy, klady a zápory. Jak funguje investování a kde vydělávají banky. Zlatý investiční trojúhelník - vztah mezi rizikem, výnosem a likviditou. Daňové zvýhodnění - zaměstnanec x zaměstnavatel. Úvěry - základní terminologie, způsob úročení a rozdíly.


domovská stránka

(c) 2014-2015 - Národní centrum regionů s.r.o., Česká republika